Over Ons​

Als innovatoren geloven wij dat de tijd is gekomen om technologie in de gezondheidszorg voor ons te laten werken in plaats van tegen ons.

Over TalkAI​​

Wij zien een aantal groeiende pijnen binnen de gezondheidszorg die wij willen wegnemen door middel van onze technologieën. Wij hebben deze pijnpunten chronologisch op een rijtje gezet en geformuleerd in use cases met bijbehorende oplossing.  
Hier gebruiken we de nieuwste technieken van Data Science, Machine Learning en Natural Language Processing voor. Wij geven advies, maar wij willen vooral op maat oplossingen bouwen.


De administratie-last verlagen

Administratielast van de zorgmedewerker – Artsen bijvoorbeeld, besteden meer dan 20% van hun effectieve uren aan documentatie, wat volgens velen de belangrijkste oorzaak is van een burn-out bij deze groep.

De administratielast van de zorgmedewerker kunnen wij onder meer verlagen door de verslaglegging van de anamnese/intake te automatiseren. Dit doen wij via spraakherkenning waarbij de gesprekken worden omgezet naar tekst. Vervolgens wordt deze tekst samengevat en automatisch ingevuld in de EPD-velden. De zorgmedewerker kan de cliënt alle aandacht geven, hoeft niet meer op haar scherm te kijken tijdens het gesprek, of nadien nog administratie te doen. Wij willen niet dat er enige gevoelige informatie gedeeld of verwerkt wordt door externe partijen zoals Google of Amazon.

Ongestructureerde data omzetten in gestructureerde tekst

Enorme explosie van ongebruikte ongestructureerde data – Door digitalisering en verslaglegging, groeit de hoeveelheid ongestructureerde data die een organisatie dagelijks aanmaakt. Deze data is niet doorzoekbaar. Waardevolle informatie gaat hiermee verloren.

Alle notities, data, vrije-tekst velden kunnen wij via onze klinische-taal-engine (clinical-entity recognition and linking) omzetten in begrip en gestructureerde tekst. Daarnaast ontgrendelen en ordenen wij uit ongestructureerde tekst in documenten, notities, vrije tekstvelden, EPD’s, de relevante medische concepten en structuren om zorgverleners in staat te stellen deze informatie sneller te vinden en vervolgens te gebruiken voor besluitvorming en waardevolle analyse. Wij nemen dit proces van je over of je kan gebruik maken van onze api. Wij gebruiken hiervoor onze clinical-entity-recognizer voor, gebaseerd op SNOMED-CT of ICD-10. Momenteel werken wij tevens aan een Nederlandse DSM-V engine.

Wordt data-driven en blijf echte eigenaar van de data

Geen controle of eigenaarschap van data – Bedrijven binnen de gezondheidszorg dragen wel de lasten van het privacyrisico van hun patiëntgegevens in hun elektronisch patiëntendossiers (EPD’s), maar kunnen daar niet zomaar bij, is kostbaar of moeten daar lang op wachten bij de betreffende EPD aanbieder. Wij zien dit terug bij ziekenhuizen die cohort selectie moeten doen voor klinische trials of GGZ-organisaties die voor analyse willen data-minen.

Eigenaar van je data
 blijven is erg belangrijk. Hierdoor kan je in je eigen data o.a. zoeken, cohort selectie maken voor bijvoorbeeld trials, data-minen, en data-driven beslissingen maken. Wij bieden de opzet van een eigen datawarehouse aan. De opslag is fysiek in Nederland en veilig. De data wordt gestructureerd opgeslagen waarbij de organisatie de baas blijft. Huidige EPD aanbieders geven geen flexibiliteit hiervoor, maar dragen daarnaast niet het risico die je als Data Owner wel hebt.E

eHealth en hulp op afstand

De aankomende jaren zullen in Nederland een aantal trends steeds belangrijker worden voor de zorg. Doordat wij langer leven en Nederland bovendien vergrijst, zullen de multimorbiditeit en chronische ziekten van onze bevolking toenemen. Dientengevolge zal er meer vraag komen naar langdurige hulp op afstand.
In BETA: Via onze eHealth video-tool in samenwerking met WeSeeDo maken wij hulp op afstand gemakkelijk, persoonlijk en veilig. Wij zoeken nog meerdere                pilot-mogelijkheden. 

Hulp op afstand – eHealth
. De meeste zorg zal in toekomst thuis plaatsvinden.In partnership met WeSeeDo bieden wij de veiligste en gemakkelijkste beeldbel-tool aan in Nederland. Hierbij wordt indien nodig digitaal de transcriptie en samenvatting van het verslag geleverd.

Bronnen

Ontmoet het team

Jirka Stradal

Co-Founder

Julien Rossi

Co-Founder - Lead AI/NLP

Zenno Bruinsma

Front-end/Design

Image from iOS

Sachin Sachdeva

Backend developer & architect